Het dashboard geeft inzicht in de populatie en de uitvoering van de zorgprogramma's. Wij volgen de gezondheidsstatus van de inwoners van Haaksbergen en de effecten van de samenwerking en zorg. Hierdoor kunnen wij onze zorg verbeteren en bekijken of we de goede dingen doen.

 

Gegevens van verschillende openbare bronnen, zoals CBS, GGD, NIVEL en Vektis zijn hiervoor gebruikt, naast effectmonitoring van de EZH zorgprogramma's.

Bekijk deze pagina op de desktop.

Klanten

Inwoners  

Inzicht in de populatie van Haaksbergen

Ervaring nu

Hoe ervaart de inwoner zijn gezondheid nu:

Mensen die aangeven goed/ zeer goede gezondheid ervaren

Toekomst

Hoe is de gezondheid voor de toekomst gewaarborgd op basis van risicofactoren op gebied van leefstijl:

Mensen met overgewicht

Mensen die roken

Mensen die gezond bewegen volgens de norm

Gezondheid in vergelijking met andere gemeenten in omgeving/ Nederland, met en zonder samenwerkingsverband.

Gezondheid items gemonitord door GGD/RIVM 2016

Kwaliteit

Zorgprogramma's

Het effect door samenwerking van de zorgprogramma's EZH

Medewerker

Dit onderdeel wordt nog uitgevraagd

Kosten

Zorgkosten per zorgsoort

Er is in 2020 uitgebreid onderzoek gedaan naar de zorgkosten en toegevoegde waarde van de EZH. Hieruit bleek dat de gemiddelde kosten lager liggen dan de referentiegemeenten, en lager liggen dan verwacht.
 

Bekijk hier het originele rapport.

Gemiddelde van de totale zorgkosten per verzekerde inwoner, in verschillende gemeenten.

met of zonder samenwerkingsverband

Zorggebruik

Vektis heeft cijfers over het zorggebruik van 2018. Uitgelicht zijn het percentage verzekerden dat gebruik maakt van;

De basis Geestelijke Gezondheidszorg of de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. 

De wijkverpleging is voor mensen die tijdelijk behoefte hebben aan verzorging en verpleging, bijvoorbeeld bij thuiskomst na een ziekenhuisopname of bij specifieke behandeling thuis.

EZH

Wij zorgen samen

Met de deelnemers

Voor de inwoners van Haaksbergen.

Credits headerfoto 

©Rawpixel 1135753 Unsplash