Informatie over dashboard.

Klanten

Inwoners  

Beschrijf hier waar dit over gaat

Man / vrouw  

Beschrijf hier waar dit over gaat

Leeftijd

Beschrijf hier waar dit over gaat

45 jaar

Ervaring nu

Hoe ervaart de inwoner zijn gezondheid nu:

De ervaren gezondheid

Toekomst

Hoe is de gezondheid voor de toekomst geborgd

Mensen met overgewicht

Mensen die roken

Mensen die gezond bewegen volgens de norm

Kwaliteit

Vergelijking met andere gemeenten in Twente / Nederland

Gezondheid items

Medewerker

Wat is het effect van samenwerking op zorg:

Eigen regie bij PDS en ouderenzorg

Kosten

Zorgkosten per zorgsoort

Beschrijf hier waar dit over gaat

EZH

Wij zorgen samen

Met de deelnemers

Voor de inwoners van Haaksbergen.

Credits headerfoto 

©Rawpixel 1135753 Unsplash

EZH

Wij zorgen samen

Met de deelnemers

Voor de inwoners van Haaksbergen.

Credits headerfoto 

©Rawpixel 1135753 Unsplash

© 2019 EerstlijnsZorgHaaksbergen | Designed by Still Sparkling