Samen zorgen we dat de inwoner van Haaksbergen goed geïnformeerd is, dicht bij huis goede zorg kan ontvangen en daardoor eigen regie kan nemen in het zorgproces. Op deze pagina vind je informatie per zorgthema.  

Zoek uw zorg

Op de website "zoekuwzorg" vind je alle Haaksbergse eerstelijns zorgverleners.

Mijn gezondheid

Via de website mijngezondheid.net kom je in je persoonlijke gezondheidsomgeving. Je kunt het huisartsendossier inzien en welke medicijnen je gebruikt. Een email vraag stellen aan de huisarts, online een afspraak maken en medicatie bijbestellen. 

Vragenlijst nazorg

Heeft u een brief ontvangen van uw huisarts met verzoek om enquête in te vullen dan kunt u dat via onderstaande link doen. De enquête is een onderzoek naar de nazorg bij kanker, wij inventariseren hoe patiënten die behandeld zijn voor kanker, de begeleiding én de nazorg hebben ervaren. Uw ervaring kan ons helpen om in de toekomst patiënten nog beter te ondersteunen.

Keuze ziekenhuis

Het kiezen van het juiste ziekenhuis kan een lastige opgave zijn. De website ziekenhuischeck.nl helpt hierbij en geeft duidelijke informatie. De volgende onderwerpen komen aan bod: patiënttevredenheid, heropnames, aantallen operaties en algemene resultaten van het ziekenhuis.

Behandeling wel of niet?

De keuzehulpen kunnen ondersteunen bij het maken van een afweging voor het wel of niet doen van een onderzoek, een behandeling of gebruiken van medicijnen. 

EZH

Wij zorgen samen

Met de deelnemers

Voor de inwoners van Haaksbergen.

Credits headerfoto 

©Rawpixel 1135753 Unsplash

© 2019 EerstlijnsZorgHaaksbergen | Designed by Still Sparkling