Cool2bfit

Waarom?
● Obesitas bij kinderen is een toenemend gezondheidsprobleem met grote gevolgen
● De methodiek van Cool2Bfit voldoet volledig aan de Zorgstandaard Obesitas Kinderen 2011
● De EZH biedt een netwerk waarin het kind door samenwerkende partijen op alle relevante gebieden voor deze aanpak begeleid kan worden

Hoe?
● Cool 2B Fit is een interventie voor kinderen van 4t/m13 jaar met overgewicht en obesitas
● Doelen:
● Ontwikkelen gezonde leefstijl voor het kind en zijn ouders
● Gezonder leren eten
● Kinderen enthousiasmeren voor sport en bewegen
● Verbeteren van het zelfbeeld van de kinderen
● Leren omgaan met pestgedrag
● Inzet van 1 diëtiste, 1 kinderfysiotherapeute en 1 psycholoog

Wat?
● Jeugdartsen, huisartsen en schoolmaatschappelijk werk kan een kind aanmelden
● Na aanmelding volgt een intake.
● Bij besluit tot deelname:
● Fase 1: 6 maanden; 2 maal per week sport, 7 bijeenkomsten
● Fase 2: 6 maanden; 1 maal per week een bijeenkomst bij een lokale sportclub
● Fase 3; 1 jaar; online coaching en follow up (start paralel aan fase 2) Vier maal een terugkom moment voor de kinderen.
● Hierna volgt een eindevaluatie
● De totale duur: 1,5 jaar begeleiding