Artrose

Samen bewegen
Zorgprogramma knie en heupartrose
Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening aan het bewegingsapparaat. Het is een toenemend gezondheidsprobleem, samenhangend met de vergrijzing. Deze groep patiënten ervaart veel klachten en hinder in het dagelijkse leven. Patiënten hebben minder stabiliteit, kracht en zelfredzaamheid.

Publicatie van de nieuwe richtlijn KNGF/VvOCM én de observatie dat deze niet optimaal wordt toegepast is voor de initiatiefnemers reden tot het komen van het plan “Aanpak Artrose Haaksbergen”. Om dit te bereiken is een integrale, gezamenlijk aanpak van belang.

Door dit zorgprogramma kan er optimale mogelijkheid om zorg in afstemming met de diverse beroepsgroepen vorm gegeven worden. Optimale zorg bij artrose draagt bij tot een verbeterde kwaliteit van leven door minder pijn, verbeterd psychisch en lichamelijk functioneren

Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt