Cool2bfit

Samen met één diëtist, één kinderfysiotherapeut en één psycholoog begeleiden we kinderen met overwicht volgens de methodiek van Cool2Bfit. Dit programma heeft 4 pijlers, namelijk: ouderparticipatie, beweging, voedingsgewoonten en gedragsverandering.

De kracht van het programma zit in de samenwerking tussen partijen, die zorgt voor een betere afstemming tussen de verschillende professionals. Hierdoor kunnen we eerder signaleren dat een kind overgewicht heeft en sneller doorverwijzen naar de juiste professional.Voor een uitgebreide beschrijving van het Cool2Bfit programma zie PDF.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt