COPD

Controle over het verloop van de ziekte is cruciaal voor de (behandeling van) de patiënt met COPD*.

Medicamenteuze therapie alleen, is onvoldoende. COPD vraagt om een geïntegreerde aanpak, waarbij ziekte-uitleg, educatie, zelfmanagement, begeleiding bij stoppen met roken, medicatiebegeleiding, (gezond) bewegen, goede voedingstoestand, exacerbatie management en re-activatie een rol spelen.

Voor de EZH zijn de volgende modules uitgewerkt:
Stoppen met roken
Beweegprogramma
Overgewicht
​In 2021 komt er een revisie van het zorgprogramma.

* (Chronic Obstructive Pulmonary Disease = Chronische Obstructieve Long Ziekte).