Covid-19 herstelzorg

Naar schatting 1 op de 10 mensen die een Covid infectie heeft
doorgemaakt ervaren langdurige klachten variërend van (ernstige) beperkingen in het fysiek, emotioneel, cognitief en/of sociaal functioneren. Hiervoor hoeft de patiënt niet perse een ernstig verloop van de ziekte te hebben doorlopen of in het ziekenhuis te zijn opgenomen. Ook mensen die thuis milde klachten hebben gehad kunnen langdurig (ernstige) beperkingen ervaren.

Patiënten met (ernstige) meervoudige problemen kunnen gebaad bij een multidisciplinaire nazorg aanpak.

De EZH is in april 2021 tot een zorgpad gekomen waarin wordt beschreven hoe we binnen ons zorgnetwerk samenhangende multidisciplinaire Covid-19 herstelzorg verlenen.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt