CVRM

CVRM* is 1) het systematisch opsporen van patiënten met een verhoogd risico en 2) het behandelen van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, 3) inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico op eerste of nieuwe manifestaties van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn ziekten die door afsluiting van een slagader (= arterie) met een bloedprop (= trombus) ontstaan zoals myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, TIA, aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden.

De praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) speelt een centrale rol in kader van CVRM.

In 2022 komt er een revisie van het zorgprogramma CVRM.

* Cardiovasculair risicomanagement