Diabetes Mellitus 2

Met de huidige westerse leefwijze groeit het aantal mensen met diabetes, en het wordt op een steeds lagere leeftijd vastgesteld.

Diabetes Mellitus type 2 - in het verleden ook wel ouderdomsdiabetes genoemd - is een chronische progressieve stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie ontregeld is door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline.

Overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging spelen, naast genetische aanleg, een belangrijke rol in het tekortschieten van de insulineproductie en het ontstaan van DM2.

In 2020 komt er een revisie van het zorgprogramma.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt