Eigen regie bij PDS

Het programma Eigen regie bij PDS maakt gebruik van de kennis en ervaring die opgedaan is op diverse plekken in Nederland met 'REDUCE PDS' om patiënten met prikkelbare darm syndroom (PDS) een betere behandeling en begeleiding te bieden. De aanpak is gebaseerd op methode 'shared decision making' en 'export van expertise'. Dit wil zeggen dat de patiënt zelf zijn behandelkeuze maakt, op basis van uitgebreide informatie over de verschillende behandelingen.

De begeleiding wordt uitgevoerd door speciaal getrainde PDS-verpleegkundigen, onder de supervisie van de huisarts. De PDS-verpleegkundige geeft voorlichting, bespreekt de behandelopties en begeleidt de patiënt tijdens de gekozen behandeling.

De patiënt kiest uit een behandeloptie die het beste bij hem/haar passen, in principe elke behandeling gedurende 2 maanden. Regie in eigen handen dus. Indien de alle methodes niet succesvol zijn wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt