Hartfalen

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen bij een structurele of functionele afwijking van het hart die leiden tot een tekortschietende pompfunctie van het hart. Belangrijke symptomen van hartfalen zijn verminderde inspanningstolerantie/ conditie.

Dit uit zich in;
Klachten van kortademigheid en vermoeidheid of perifeer oedeem
Onderzoeksbevindingen passend bij hartfalen (bijvoorbeeld crepiteren van de longen, verhoogde centraal veneuze druk (CVD), perifeer oedeem, vergrote lever, heffende/verbrede ictus, hartgeruis, tachycardie, tachypnoe, 3e harttoon)
Objectief bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust.

Begin 2019 komt er een revisie van het zorgprogramma.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt