Incontinentiezorg

Er bestaat veel zelfhulp & medicatie voor incontinentie. Hierdoor is het verleidelijk is om zelf opzoek te gaan. Met als gevolg: materialen en producten worden te laat in gezet - soms uit ontwetendheid, soms uit zuinigheid. Ook is er veel schaamte en komt de hulpverlening vaak pas laat opgang.

Aangetoond is dat gerichte inzet van een specialistisch verpleegkundige en een bekkenfysiotherapeut leidt tot vermindering van incontinentieklachten, verminderd gebruik van incontinentiemateriaal bij toegenomen tevredenheid van patiënten (AlbertsHeitner, 2011).

De aanpak in Haaksbergen is op hoofdlijnen als volgt:
- Actief multidisciplinair opsporen van mensen met incontinentieklachten (mede door gebruik 3IQ test)
- Algemeen publiek en specifieke groepen informeren over klachten en behandelmogelijkheden -> er zijn per doelgroep patiëntenfolders beschikbaar.
- Cliënten motiveren om incontinentiemateriaal via apotheek aan te schaffen: Hierdoor ontvangt de patiënt materiaal en zorg op maat.
- Bekkenfysiotherapeuten fungeren als centraal aanmeldpunt en eerste aanspreekpunt voor patiënt en zorgprofessionals.

Het zorgpad is de beschrijving van de samenwerking, voorlichting aan algemene publiek en inzet van schakelpunt voor alle vragen en knelpunten van zorgverleners.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt