Meer oog voor kansen

Samen met de huisarts, huisarts met registratie oogheelkunde en optometrist zorgen we voor duurzame oogzorg, waar mogelijk dicht bij huis.

Door goede afspraken met de tweede lijn wordt continuïteit gewaarborgd. Door farmacotherapeutische afspraken wordt bijdrage geleverd aan doelmatigheid. De huisartsen bepalen bij indicatie tot verwijzen of de verwijzing óf naar de oogarts óf naar optometrist/ de huisarts met registratie oogheelkunde gaat.
Daardoor zijn er korte wachttijden voor een eerste oogheelkundige screening bij optometrist/huisarts met registratie oogheelkunde. De samenwerking met de tweede lijn verloopt soepel en is laagdrempelig.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt