Oncologische zorg

Van sociale kaart naar netwerk zorg oncologie; Nazorg Oncologie.

Binnen het netwerk van de EZH ontvangt de patiënt na de diagnose in kader van oncologische zorg nazorg in samenhang geleverd. Waar mogelijk in de eerste lijn, waar nodig in de tweede lijn, aangepast aan individuele patiëntkarakteristieken, behoeften van de patiënt.

We zijn begonnen met het in kaart brengen van de behoeften van mensen na de diagnose kanker. het komende jaar zullen we nog;
het verbeteren van de samenwerking (netwerk) tussen 0e, 1e, 2e en 3e lijn door eenduidige aanpak zorgpad Nazorg Oncologischezorg.
Samenwerken met de inloophuizen in regio Haaksbergen.
Sociale kaart maken via verwijsgidskanker ( IKNL) van zorgverleners die expertise hebben op gebied van oncologie.
Deskundigheidsbevordering voor het (integraal) herkennen en behandelen van late effecten van zowel medische als psychosociale aard aan patiënten en zorgverleners via bijeenkomsten en communicatieplatforms.

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt