Wondzorg

Samen (binnen de EZH) hebben we afspraken gemaakt over de multidisciplinaire samenwerking bij complexe wonden. De wond sluit niet zonder interventie van de zorgverlener en bestaat over het algemeen niet langer dan 2 weken. Afgelopen jaar is er een wondprogramma 1e/ 2e lijn ontwikkeld in de regio. In zomer 2021 is een geüpdate versie waarvan de inhoud aan sluit bij het regionale document 'Basiswondzorg in de huisartsenpraktijk' en de regionale afspraken die gemaakt zijn tussen THOON, FEA, ZGT, MST en TAO-UA. De inhoud en samenwerking binnen de EWH heeft een duidelijke “couleur locale” van de EZH.

Deze multidisciplinaire samenwerking vormt het Eerstelijns Wondcentrum Haaksbergen (EWH).
De betrokken zorgverleners zijn huisartsen, (gespecialiseerde) thuiszorg ( wond verpleegkundigen), apotheek, podotherapeut en ergotherapeut.
Door gezamenlijke goede diagnostiek, behandeling en samenwerking bijdraagt tot snellere genezing en het voorkomen van complicaties.

De basis is:

Goede diagnostiek
Vroege inzet van gespecialiseerde zorgverleners (wondverpleegkundige, ergotherapie, podotherapie)
Compressietherapie bij ulcus cruris venosum
Herkennen en behandelen van belemmerende factoren, zoals vaatlijden en infectie
Drukontlasting
Genezing stimuleren middels juiste wondbedekkers en behandelen wondrandproblemen
Levensstijladviezen( lopen/voeding/niet roken)

Zorgprogramma
Stroomschema
Beweegprogramma
Stoppen met roken
Stoppen met roken
Mail schakelpunt