top of page

Alcohol

Geen alcohol drinken is in alle gevallen beter dan wel alcohol drinken.
Aan het drinken van alcohol is altijd een zeker risico verbonden. Regelmatig gebruik van kleine hoeveelheden kan leiden tot gewenning of meer drinken. Daarnaast is alcohol een kankerverwekkende stof. Stoppen met drinken verkleint de kans op hart- en vaatziekten en diabetes.

Advies van de Gezondheidsraad
Drink maximaal één glas alcohol per dag.
​​
Minder drinken?
Deze tips kunnen je mogelijk op weg helpen om minder te drinken.
Lukt het niet om zelfstandig te minderen. Bespreek het met uw huisarts. Een gespecialiseerde verpleegkundige in de praktijk kan ondersteunen om te minderen of te stoppen.

Zelfhulp bij minderen of stoppen
Er zijn diverse apps, online trainingen en begeleiding en die kunnen ondersteunen om met alcohol te minderen of te stoppen.
Ze zijn allemaal net iets anders opgezet. Kies hetgeen dat het beste bij u past.

Maxx app
De Maxx app ondersteunt je bij het minderen of stoppen van je alcoholgebruik. Maxx helpt je bij het voorbereiden van situaties waarin je het lastig vindt om niet (te veel) te drinken. De app is ook geschikt voor mensen die tijdelijk geen alcohol willen drinken, en voor mensen die al gestopt zijn en dit willen volhouden.

Mijnkoers-minderen met drinken
De gratis, online training MijnKoers – Minderen met Drinken is speciaal gericht op mensen die willen minderen of stoppen met drinken en kanker hebben (gehad). MijnKoers is volledig online en gratis te gebruiken, wanneer het u uitkomt. Deze training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

MinderDrinken.nl
Een online programma voor volwassenen die zelfstandig of met begeleiding hun alcoholgebruik willen minderen of willen stoppen met drinken. Deelname is anoniem en in sommige gevallen geheel gratis. Het programma biedt onder meer hulp bij het nadenken over uw drankgebruik, het maken van een actieplan en het volhouden van minder drinken of stoppen. Via een forum kunnen deelnemers bovendien hun ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.

Jellinek
Heeft een online programma’s voor zelfhulp en behandeling. De zelfhulpprogramma’s zijn bedoeld voor mensen die vinden dat ze teveel drinken en helemaal zelfstandig, zonder tussenkomst van een hulpverlener willen minderen of stoppen. De online behandelprogramma’s zijn bedoeld voor mensen met lichte alcoholproblematiek die willen minderen of stoppen, met ondersteuning van een therapeut. De behandeling wordt via de zorgverzekering vergoed.

Alcoholdebaas.nl is een internetbehandeling van van Tactus Verslavingszorg. De deelnemer krijgt persoonlijke begeleiding van professionele en ervaren hulpverleners. Men kan er voor kiezen om de behandeling te laten vergoeden door de zorgverzekeraar; daarvoor zijn wel persoonlijke gegevens nodig. Als men liever geheel anoniem wilt blijven dan kan dat, men kun er in dat geval voor kiezen om de behandeling zelf te betalen

Alcohol onder controle.nl
Brijder Verslavingszorg biedt een online behandeling aan voor mensen die de controle over hun alcohol gebruik kwijt zijn. Samen met een persoonlijke behandelaar krijgt de persoon in kwestie in zeven stappen zijn/haar alcoholgebruik weer onder controle. De behandeling wordt via de zorgverzekering vergoed.

Alcoholenik.nl
Een training via internet, die mensen helpt bewust te worden van hun drinkgewoonten en-als zij dat willen- om te minderen of stoppen. Men kan zelf aan de slag gaan met de training of met de hulp van een persoonlijke e-coach. Waar en wanneer men wil, anoniem en zonder kosten. Men heeft bovendien toegang tot het forum waar men ervaringen en tips kan uitwisselen met andere deelnemers.

Als zelfhulp niet leidt tot minderen of stoppen
Bespreek het eens met uw huisarts, praktijkverpleegkundige of een andere (zorg)professional met wie u contact hebt.
Wij kunnen u verwijzen naar de Praktijkondersteuner Verslaving in de huisartsenpraktijk of u de weg wijzen naar andere professionele hulp.

bottom of page