top of page

Ons netwerk van lokale zorgverleners stimuleert elkaar tot het verlenen van goede zorg, verbetering en innovatie. We kennen elkaars expertise en weten elkaar goed te vinden. Zo verlenen wij samen de beste zorg voor de inwoners van Haaksbergen. Op deze pagina vind je alle inhoudelijk informatie die relevant is voor jou als zorgverlener.

Informatie dashboard

​Het dashboard geeft inzicht in de populatie en de uitvoering van de zorgprogramma's. Wij volgen de gezondheidsstatus van de inwoners van Haaksbergen en de effecten van de samenwerking en zorg. Hierdoor kunnen wij onze zorg verbeteren en bekijken of we de goede dingen doen.

 

Gegevens van verschillende openbare bronnen, zoals CBS, GGD, NIVEL en Vektis zijn hiervoor gebruikt, naast effectmonitoring van de EZH zorgprogramma's. Bekijk deze pagina op de desktop.

Klanten

Inwoners  

Inzicht in de populatie van Haaksbergen (juni 2023)

Ervaring nu

Hoe ervaart de inwoner zijn gezondheid nu.

ggd/rivm 2022

Mensen die aangeven goed/ zeer goede gezondheid ervaren

Risicofactoren nu

Hoe is de gezondheid voor de toekomst gewaarborgd op basis van risicofactoren op gebied van leefstijl.

ggd/rivm 2022

Mensen met overgewicht

Mensen die roken

Mensen die niet gezond bewegen volgens de norm

Gezondheid in vergelijking met andere gemeenten in omgeving/ Nederland, met en zonder samenwerkingsverband.

Gezondheid items gemonitord door GGD/RIVM 2020

Patiënt tevredenheid

Hoe tevreden is de patiënttevredenheid treedt op wanneer de verwachtingen die een klant heeft over een bepaalde dienst vervuld of overtroffen worden.

Wij als EZH vinden het van belang dat er op twee niveaus tevreden patiënten zijn;

  • over individuele zorg door leden; zie hiervoor websites van organisaties aangesloten bij EZH of op of de zorgkaart.

  • over de zorg in zorgprogramma's die door EZH ondersteund worden; zie hiervoor onderstaande grafiek.

Kwaliteit

Zorgprogramma's

Het effect door samenwerking van de zorgprogramma's EZH

EZH
EZH
EZH
EZH
SLIMMER logo

Leden

Tevredenheidsonderzoek

Deze enquete (eind 2020) is gedaan bij de leden van EZH ter evaluatie en om inzicht te krijgen in ervaringen.

Trots op EZH

Aanraden samenwerking EZH aan collega's elders

Kosten

Zorgkosten per zorgsoort

Er is in 2020 uitgebreid onderzoek gedaan naar de zorgkosten en toegevoegde waarde van de EZH. Hieruit bleek dat de gemiddelde kosten lager liggen dan de referentiegemeenten, en lager liggen dan verwacht.
 

Bekijk hier het originele rapport.

EZH

Gemiddelde van de totale zorgkosten per verzekerde inwoner, in verschillende gemeenten.

met of zonder samenwerkingsverband

Zorggebruik

Vektis heeft cijfers over het zorggebruik van 2018. Uitgelicht zijn het percentage verzekerden dat gebruik maakt van;

De basis Geestelijke Gezondheidszorg of de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. 

De wijkverpleging is voor mensen die tijdelijk behoefte hebben aan verzorging en verpleging, bijvoorbeeld bij thuiskomst na een ziekenhuisopname of bij specifieke behandeling thuis.

bottom of page