top of page

De waarde van onderlinge communicatie in palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een bijzonder gebied in de gezondheidszorg. Het gaat om zorg en ondersteuning voor mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Het doel van palliatieve zorg is optimaal comfort en de kwaliteit van leven voor de patiënt, evenals optimale ondersteuning van hun naasten.


Iedere patiënt en ieder traject is uniek en niet eenvoudig in vaste werkafspraken te vangen. In plaats van een strikt zorgpad of stappenplan, kiest de EZH voor het vormen van een netwerk: “Palliatieve Zorg netwerk”. In dit netwerk delen we kennis en ervaringen en kunnen we andere zorgverleners ondersteunen bij complexe zorgvragen. Om elkaar beter te kunnen vinden, kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de sociale kaart van nazorg bij kanker. Deze kaart die specifiek voor oncologische zorg is opgesteld, maar nu ook gebruik maken van "Zoek uw zorg".

Jouw actie maakt elkaar vinden tot een succes! (5 min.): Login op je eigen zoekuwzorg account en vul in bij welke EZH zorg jij betrokken bent.

Werkwijze: Klik na het inloggen op "Haaksbergen" en dan opnieuw op "login". Kies voor "mijn gegevens". Onder "aandoening" vink je aan bij welke zorgprogramma's van de EZH je betrokken bent. Hieronder vind je ook palliatieve zorg. Zodra je de vinkjes hebt gezet kunnen collega-zorgverleners je vinden.


Om persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen in de palliatieve fase is het belangrijk te weten welke zorgverleners betrokken zijn bij de patiënt.

Daarom doet het Palliatieve Zorg Netwerk een oproep: Vraag de patiënt met een palliatieve zorgvraag wie er verder betrokken is bij de zorg en informeer deze zorgverleners. Zo kunnen we de zorg afstemmen, optimaal gebruik maken van elkaars expertise, nieuwe expertise betrekken en gezamenlijk de juiste zorg bieden.


Aanbevolen informatieve bronnen en hulpmiddelen rondom palliatieve zorg:

  • Palliaweb is een waardevolle website met veel informatie over palliatieve zorg. Het biedt onder andere een levenspad voor de stervensfase.

  • Een podcast van “Huisarts en Wetenschap” om het gesprek in een vroeg stadium aan te gaan en mensen bewust te maken van de (on)mogelijkheden in de palliatieve zorg.

  • Het boekje "Eend en Konijn laten zien wat zorg is". Dit boekje gaat dieper in op persoonsgerichte zorg en kan waardevolle inzichten bieden voor zorgverleners die werkzaam zijn in de palliatieve zorg.

Zo zorgen we samen...voor een positieve impact op het leven van patiënten en hun naasten in deze uitdagende fase.37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page