top of page

Incontinentie; vervelend voor patiënten én puzzelen voor zorgverlener

Sinds begin 2019 hebben we in Haaksbergen een zorgpad rond incontinentie. Het doel van het zorgpad is om een pragmatische aanpak te hebben met juiste afstemming, kennisuitwisseling, doorverwijzen in het incontinentie netwerk en eenduidige informatieverstrekking aan patiënten. Incontinentie komt voor bij volwassenen in alle leeftijdscategorieën en ook bij mannen. Daarom is er voor iedere doelgroep een passende informatiefolder ontwikkeld. Zie hiervoor; Link folders.

Het afgelopen jaar is gebleken dat de diverse disciplines elkaar goed wisten te vinden. Toch gaat niet alles vanzelf. Mede door regels van de verschillende zorgverzekeraars is het verstrekken van het incontinentiemateriaal een puzzel. Het proces is ingewikkeld en tijdrovend en soms moet de patiënt bijbetalen.


Voor patiënten kan ondersteuning door een bekkenfysiotherapeut een uitkomst zijn. Maar er zijn ook veel goede zelfzorg apps voor patiënten die kunnen helpen bij het verminderen van de klachten:

  • De Bekkenbodem App bevat goede informatie en er staan regionale zorgverleners in. De oefeningen zijn ingesproken zodat op elk geschikt moment geoefend kan worden.

Download via App Store

Download via Google Play

  • Een app voor vrouwen met urine-incontinentie URinControl. De app is onderzocht op effectiviteit en inmiddels vindbaar via Thuisarts.nl.

Direct link; UrinControle


In ons EZH netwerk focussen we op de dingen waarop we zelf invloed hebben. Bijvoorbeeld vroeg signalering. Zo bespreekt de verloskundige bijvoorbeeld standaard bij de nacontrole postpartum ook eventuele incontinentie klachten.


Het komende jaar zal de focus van de samenwerking bij incontinentie liggen op verdieping op onderwerpen die met incontinentie te maken hebben zoals; gebruik pessaria en combinatie pathologie bij incontinentie.


25 weergaven0 opmerkingen
bottom of page