top of page

Is eenzaamheid een probleem?

Het antwoord hierop is ja. Uit cijfers van het CBS (2021) blijkt dat 11 % van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam voelt, 34% is matig eenzaam. Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot 25 jaar aan zich sterk emotioneel eenzaam te voelen. Daarom is er in Haaksbergen binnenkort aandacht voor. Volg als professional de workshop "omgaan met eenzaamheid" (zie flyer) of attendeer mensen op de "week van de ontmoeting" .


De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

Daarnaast kan eenzaamheid een oorzaak zijn van ongezond gedrag: weinig bewegen, minder gezond eten en meer gebruik van verslavende middelen. Met als gevolg een groter risico op overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Week van de ontmoeting In de week van 27 september tot 6 oktober' is het de week van 'de ontmoeting'.

Een initiatief van de lokale maatschappelijke organisaties. Deze week haakt aan op de landelijke week tegen eenzaamheid. In Haaksbergen is gekozen voor de term 'ontmoeting' om deze een positievere lading heeft.


Er worden diverse activiteiten in Haaksbergen georganiseerd voor jong en oud om elkaar te ontmoeten.

Er wordt in de media aandacht gevraagd om in je eigen omgeving naar elkaar om te zien. In je straat, wooncomplex, werk, kennissenkring, kerk of (sport)club. Denk aan mensen met een chronische ziekte, schulden of verlies van een partner. Er zijn overal mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken, je ziet ze door echt te kijken. Voor informatie kun je terecht bij:

Ton Harmsen; t.harmsen@wijkracht.nl of 06 - 835 46 186

Informatie over de week van de ontmoeting volgt op www.noaberpoort.nl








24 weergaven0 opmerkingen
bottom of page