top of page

Samen beslissen. Doe jij dat?

"Ik had laatst een gesprek over de uitslag van een onderzoek met mijn arts. Zij stelde een behandeling voor, vertelde wat het inhield en vroeg; kun je je daarin vinden?"


Wat vind jij, is dat samen beslissen? Hoe pas jij dat toe in gesprek met de patiënt?

Bespreek je alle mogelijkheden (ook bijvoorbeeld afwachten of niet behandelen), leg je uit wat van deze opties de voor- en nadelen zijn en vraag je wat het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en wensen van de patiënt?


De EZH vindt samen beslissen een belangrijk thema. Waarom? Samen beslissen leidt tot meer tevredenheid, therapietrouw en minder twijfel of spijt. Daarom staat dit thema ook in ons jaarplan.

We gaan een werkgroep samenstellen van zorgverleners die enthousiast zijn over dit thema en met de EZH een plan willen uitwerken.

Wil je hierover mee wilt denken?

Bijvoorbeeld hoe we dit kunnen toepassen in onze gespreksvoering en op welke manier we de patiënt kunnen helpen de juiste vragen te stellen?


De gedachte achter samen beslissen is eenvoudig en krachtig: zorgverleners en patiënten werken samen om een beslissing te nemen over de behandeling die het beste aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Dit is een verschuiving van het traditionele model waarin zorgverleners voornamelijk de leiding hebben bij het nemen van beslissingen.


Een van de meest bruikbare instrumenten in het proces van samen beslissen zijn de "Drie Goede Vragen".

Samen beslissen betekent zorgverlener in zijn/haar consult dit op een juiste manier moet kunnen toepassen en de patiënt de juiste vragen kan stellen.

Lees hier wat de 3 goede vragen inhouden en waarom ze zo belangrijk zijn.


1. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Deze vraag vormt het beginpunt van het proces van samen beslissen. In plaats van simpelweg een behandeling voor te stellen, nodigt deze vraag de zorgverlener uit om de verschillende opties te bespreken die beschikbaar zijn voor de patiënt. Dit kan variëren van verschillende medicamenteuze behandelingen tot chirurgische ingrepen, levensstijlaanpassingen of het afwachten van de natuurlijke gang van zaken. Door de opties open te houden, krijgt de patiënt een gevoel van controle en empowerment over hun eigen gezondheid.

2. Wat zijn de voor- en nadelen van elke optie?

Eenmaal op de hoogte gebracht van de verschillende mogelijkheden, is het essentieel voor de patiënt om te begrijpen wat de voor- en nadelen zijn van elke optie. Dit stelt hen in staat om een weloverwogen beslissing te nemen op basis van hun eigen waarden, voorkeuren en omstandigheden. Het kan zijn dat de ene behandeling meer bijwerkingen heeft dan de andere, of dat de ene optie een langere hersteltijd vereist dan de andere. Door deze informatie te bespreken, kunnen zorgverleners en patiënten samen de optie vinden die het beste past bij de individuele behoeften van de patiënt.

3. Wat betekent dat voor mij in mijn situatie?

De laatste vraag van de Drie Goede Vragen benadrukt het belang van het afstemmen van de beslissing op de specifieke omstandigheden van de patiënt. Wat voor de ene persoon de beste keuze is, hoeft niet noodzakelijk de beste keuze te zijn voor een ander. Hier komen de persoonlijke voorkeuren, levensstijl, financiële situatie en andere individuele factoren van de patiënt naar voren. Door deze factoren te integreren in het besluitvormingsproces, kan de patiënt zich beter identificeren met de gemaakte beslissing en is de kans groter dat ze zich eraan houden.

Het stellen van deze drie eenvoudige vragen kan een aanzienlijk verschil maken in de kwaliteit van de gezondheidszorg die patiënten ontvangen. Het bevordert niet alleen een meer gelijkwaardige relatie tussen zorgverleners en patiënten, maar het leidt ook tot beter geïnformeerde beslissingen die meer in lijn zijn met de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Als patiënten en zorgverleners samenwerken in het proces van samen beslissen, leggen ze de basis voor een effectievere en persoonsgerichte gezondheidszorg.


Lees hier meer over toepassingen en voorbeeld vragen

of ga naar de website "3 goede vragen" voor meer informatie.

Voor meer tips ga naar: www.begineengoedgesprek.nl


Denk je met ons mee?


27 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page