top of page

Goede eerstelijnszorg na de diagnose kanker

Kanker, wat nu?

Enige tijd geleden is onderzocht of er specifieke aandachtpunten voor Haaksbergse patiënten en zorgverleners nodig zijn om samenhangende zorg bij oncologie binnen de EZH te creëren. Dit heeft geleid tot enquête en verdiepende focusgesprekken met mensen na de diagnose darm- en borstkanker.


De 3 belangrijkste conclusies hieruit zijn:

1. Diagnose met kanker verandert de verwachtingen van de patiënt richting zijn huisarts; deze zijn hoog en vaak onbesproken. Patiënt voelt zich niet altijd in staat initiatief en regie te nemen in de verwachtingen. Men hoopt en/of verwacht initiatief van hun huisarts. Men voelt zich kwetsbaar en zeer gevoelig voor taalgebruik van de zorgverlener, waarbij goedbedoelde steun vaak anders wordt ervaren.

2. Er is behoefte aan een goed overzicht van mogelijkheden tot hulp en ondersteuning, als fysiotherapie, thuiszorg, psychische ondersteuning, hulpmiddelen. Deze informatie wordt niet altijd door de patiënt gevonden of aan hen aangereikt.

3. Indien een patiënt in remissie is, wordt begeleiding zeer gewenst en vaak gemist. Men moet zichzelf opnieuw uitvinden en richting aan het leven geven, met alle gevolgen die de ziekten met zich heeft meegebracht. Vragen liggen dan op een breed gebied conform de bevindingen in de eerder beschreven Taskforce Cancersurvivorshipcare. Men wenst voor het initiatief voor dit gesprek een actieve rol van de huisarts.


Vandaar dat is gekeken naar een meer samenhangend traject voor mensen na diagnose kanker, en er zijn tools gemaakt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen.

1. Huisartsen en patiënten worden ondersteund om verwachtingen af te stemmen.

  • Gespreksondersteuning (Leidraad, Folder) voor zowel voor de huisarts, als voor de patiënt.

  • Advies met gespreksmodellen voor de huisarts.

  • Sociale kaart; Om goed te communiceren naar patiënt wie, naast de huisarts, binnen de EZH bij kan bijdragen, is bekendheid met de sociale kaart van belang voor zorgverlener en patiënt.

2. Inzicht wie allemaal, in Haaksbergen, betrokken is en kan worden in goede zorg voor mensen na diagnose kanker.

  1. Sociale kaart;

  • zoeken op thema/klacht iemand terecht kan.

  • doorgelinkt naar zoekuwzorg

Mochten er nog aanvullingen zijn, uit Haaksbergen die wij niet hebben opgenomen, dan horen we die graag.

  1. Overzicht webpagina op EZH website; Kanker, Wat nu


29 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page