top of page

Wat trotse EZH deelnemers zeggen

Twee weken geleden vroegen we je om een review te schrijven over de EZH. Wat brengt de EZH jou? We hadden ook kunnen vragen waar je trots op bent. We beseffen het ons misschien niet (dagelijks), maar als ik andere zorgverleners, managers of bestuurders in de regio spreek, dan weet ik: In Haaksbergen hebben we het goed!

Wil je weten waar jouw collega's trots op zijn? Lees dan verder.

Graag horen we wat jou een troste EZH deelnemer maakt! Alle reviews zijn straks te vinden op onze website. Zo zorg wij samen...


Lisette, apotheker; “De EZH brengt zorgverleners dichter bij elkaar. Hierdoor hebben we kortere lijnen en kunnen we elkaar makkelijker vinden. Door multidisciplinair samen te werken wordt mijn expertise en deskundigheid beter ingezet. Dit geeft mij werkplezier, erkenning en waardering”.


“Ik ken door de EZH het lokale zorgaanbod en kan de patiënt hierdoor beter informeren. Wij staan samen rondom de patiënt en spreken als zorgverlener dezelfde taal. (Gezondheid)zorg wordt hierdoor vanuit meerdere perspectieven en disciplines belicht. Mijn ervaring is dat dit vertrouwen geeft en een betere relatie met de patiënt”.


Jetske Scholten, maatschappelijk werker; “Samenwerking betekent voor mij verbinden; uitwisselen van kennis, elkaar inspireren, nieuwe inzichten delen, elkaar uitdagen door eens een andere ‘bril’ op te zetten. Het netwerk zorgt ervoor dat ik veel zorgverleners ken en weet te vinden. Dat brengt mij veel, maar bovenal komt het ten goede aan de inwoners van Haaksbergen".

“De EZH faciliteert en stimuleert het tot stand komen van zorgvernieuwing en goed op elkaar afgestemde zorg. Hierdoor kan ik beter de juiste zorg(verleners) inzetten voor mijn patiënten”.

48 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page