top of page

Artrose

Waarom?
• Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening aan het bewegingsapparaat.
• Het is een toenemend gezondheidsprobleem, samenhangend met de vergrijzing.
• De patiënt ervaart veel klachten en hinder in het dagelijkse leven; minder stabiliteit, kracht en zelfredzaamheid.
• Optimale zorg door multidisciplinaire stepped-care aanpak

Hoe?
● Eenduidige aanpak door alle betrokken zorgverleners van knie en heupartrose gebaseerd op de huidige richtlijnen artrose in heup en knie.
● Een aanspreekpunt met expertise Artrose per deelnemende fysiotherapiepraktijk
● Eenduidige advisering en uitleg door alle betrokken zorgverleners binnen EZH en samenwerkende orthopeden
● Afstemming van de zorg tussen de diverse disciplines met een hoofdrol in aanpak voor de fysiotherapie/oefentherapie
● Persoonsgerichte zorg waar gezamenlijke besluitvorming een onderdeel van is.
● Stepped-care aanpak

Wat?
De huisarts verwijst naar één van de fysiotherapeut/oefentherapeut die specifiek geschoold is per fysiotherapiepraktijk. Deze fysiotherapeut brengt de situatie in kaart en in eerste consult geeft deze korte informatie en educatie over artrose bij patiënten met symptomatische knie- en/of heupartrose en mogelijkheden en belang van zelfmanagement. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheid van een online georganiseerde voorlichting. Daarna gaat een behandelprogramma lopen volgens een vast schema.

bottom of page