top of page

COPD

Waarom?
Medicamenteuze therapie alleen, is onvoldoende. COPD* vraagt om een geïntegreerde aanpak.
Het zorgprogramma heeft als doel het leveren van optimale kwaliteit van zorg waardoor de gezondheidstoestand verbetert en de kwaliteit van leven van de patiënt toeneemt, mogelijk afname van het aantal exacerbaties en minder opnames in de tweede lijn en meer COPD-patiënten die stoppen met roken.

Hoe?
Het zorgprogramma bevordert een optimaal geïntegreerd beleid voor multidisciplinaire behandeling en begeleiding van patiënten met COPD en wordt lokaal aangeboden in Haaksbergen. Het zorgprogramma heeft als doel het leveren van optimale kwaliteit van zorg waardoor de gezondheidstoestand verbetert en de kwaliteit van leven van de patiënt toeneemt.

Wat?
Het omvat uniforme wijze van: diagnose stellen, behandeling,inzetten consultatie/ diagnostiek. Voor de EZH zijn de volgende modules uitgewerkt: Stoppen met roken, Beweegprogramma, Overgewicht

* (Chronic Obstructive Pulmonary Disease = Chronische Obstructieve Long Ziekte).

bottom of page