Covid-19 herstelzorg

Waarom?
• Naar schatting 1 op de 10 mensen die een Covid infectie heeft doorgemaakt ervaren langdurige klachten variërend van (ernstige) beperkingen in het fysiek, emotioneel, cognitief en/of sociaal functioneren.
• Er is vaak sprake van ernstige beperking op meerdere leefdomeinen.
• Dit vraagt om een multidisciplinaire samenhangende aanpak in de eerstelijnszorg

Hoe?
• De EZH biedt in een goed samenhangend zorgteam van (zorg)professionals tijdig en passende Covid-herstelzorg.
• De zorg is laagdrempelig en toegankelijk door informatievoorziening aan alle eerstelijnszorgverlener en beschikbaar patiënten informatie.
• De zorg wordt bekostigd in de basisverzekering middels paramedische herstelzorg
• Eén van de zorgprofessionals in het zorgteam heeft de regie.
• Er is communicatieplatform voor de betrokken zorgverleners

Betrokken zorgverleners bij de uitvoering van dit programma zijn: fysiotherapeut/oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk, psycholoog, POH GGZ, diëtist, wijkzorg en de huisarts.

Wat?
• De patiënt wordt voor herstelzorg verwezen door de huisarts naar de (para)medicus waar het zwaarte punt van de zorgvraag ligt.
• De eerste zorgverlener in het netwerk doet een domein overstijgende intake om vast te stellen wie betrokken moeten worden bij de herstelzorg.
• Er wordt een zorgdomein overleg app aangemaakt voor communicatie en afstemming tussen zorgverleners in het zorgteam.
• Er wordt Covid-herstelzorg financiering aangevraagd.
• Bij behandeling van een fysiotherapeut vindt eenmalige consultatie plaats van een ergotherapeut
• Behandeling binnen de herstelvergoeding vergoeding gedurende 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden.