top of page

Diabetes Mellitus 2

Waarom?
Met de huidige westerse leefwijze groeit het aantal mensen met diabetes, en het wordt op een steeds lagere leeftijd vastgesteld.

Diabetes Mellitus type 2 - in het verleden ook wel ouderdomsdiabetes genoemd - is een chronische progressieve stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie ontregeld is door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline.

Overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging spelen, naast genetische aanleg, een belangrijke rol in het tekortschieten van de insulineproductie en het ontstaan van DM2.

Hoe?
De uitgangspunten ten aanzien DM2 zorg zijn:
● toegankelijkheid van de zorg voor alle DM2 patiënten van de huisartsen in Haaksbergen,
● persoonlijke zorg op maat afgestemd op de behoefte van de patiënt;
● de juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener;
● DM2 zorg wordt primair vanuit de huisartsenpraktijk gestart en geleverd: de POH-s heeft een centrale rol
● Integrale zorg: daar waar van toepassing multidisciplinair en in de keten afgestemd.

Wat?
De patiënten krijgen ondersteuning in het zelfmanagement in deze chronische ziekte. Het is belangrijk dat de patiënt de regie heeft zoals hij die zelf nodig vindt. Patiënten krijgen op deze manier veel meer de zorg die bij hen past. Het plan wordt beschreven in een individueel zorgplan dat de patiënt helpt inzicht te krijgen in het ziekteproces, de zelfzorg te versterken en het stimuleert tot het vervullen van een sleutelrol in het monitoren van het verloop van het ziekteproces. Hierbij is het geven van voorlichting en motiveren tot aanpassing van de leefstijl een belangrijk onderdeel. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse leefstijl initiatieven en wandelgroepen.

bottom of page