top of page

Eigen regie bij PDS

Waarom?
● Samen zorg leveren heeft een toegevoegde waarde voor de patiënt
● PDS is de meest voorkomende oorzaak van maag/darmklachten
● 1 op de 12 Nederlanders heeft last van PDS
● Veel patiënten zoeken geen hulp en lopen jaren rond met hun klachten
● Er is geen wetenschappelijk bewezen behandelmethode voor PDS
● De behandeling gebaseerd op PDS Reduce geeft een verbetering van kwaliteit van leven
● De EZH kan de zorg gebaseerd op PDS Reduce binnen de eerste lijn, dichtbij de patiënt, in samenhang bieden

Hoe?
● Er wordt een programma gebaseerd op PDS Reduce geboden door de betrokken EZH zorgverleners
● De patiënt heeft de regie over de behandeling en kiest zelf de behandelmethodes
● De patiënt wordt begeleid door een vaste zorgverlener
● Alle deelnemers van de EZH zijn geïnformeerd over het programma en kunnen de patiënt attenderen op de mogelijkheid hulp te zoeken bij PDS
De betrokken zorgverleners bij de uitvoering van dit programma zijn: PDS verpleegkundige, huisarts, apotheker, diëtiste en hypnotherapeut

Wat?
● Informatie is beschikbaar middels flyers en posters in alle EZH praktijken
● Huisarts stelt de diagnose PDS conform de bestaande richtlijn
● Huisarts wijst op de mogelijke begeleiding door de PDS verpleegkundige na het stellen van de diagnose PDS
● Patiënt kiest de behandeling na informatie van de PDS verpleegkundige
● PDS verpleegkundige begeleidt, monitort en evalueert de gekozen behandeling
● 3 behandelopties worden elk gedurende 2 maanden uitgeprobeerd

bottom of page