top of page

Wondzorg

Waarom?
● Samen zorg leveren heeft een toegevoegde waarde voor de patiënt
● Goede diagnostiek, behandeling en samenwerking leidt tot snellere genezing van wonden en voorkomen van complicaties
● Veel wonden kunnen in de eerste lijn behandeld worden

Hoe?
● Er zijn duidelijke richtlijnen en samenwerkingsafspraken voor wondzorg
● Er is een uniforme wijze van diagnostiek, diagnose stellen en behandeling
● De wondverpleegkundige wordt ingezet bij niet genezende wonden na 2 weken adequate behandeling

De betrokken zorgverleners bij de uitvoering van dit programma zijn: huisarts, thuiszorg, wondverpleegkundige, apotheker, podotherapeut, ergotherapeut en diëtiste

Wat?
● Er wordt altijd een diagnose gesteld bij een wond
● Genezing wordt gestimuleerd middels gebruik van de juiste wondbedekkers
● Drukontlasting/compressie therapie wordt toegepast waar geïndiceerd
● Wondverpleegkundige, ergotherapie en/of podotherapie worden vroeg ingezet waar en wanneer geïndiceerd
● Er is aandacht voor pijnbestrijding en leefstijl advisering
● Verwijzing naar de tweede lijn vindt plaats bij uitblijven van genezing

bottom of page