Vaak gestelde vragen

Vraag gerelateerd aan Corona?


Heb je een vraag voor de EZH?
Stel hem aan het managementbureau. Mail denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl
Wij proberen de vraag te beantwoorden en posten deze hier (indien relevant).
Ideeën zorg op afstand


In deze bijzondere situatie waarin we het patiëntencontact beperken tot de medisch noodzakelijke, zoeken we naar alternatieve mogelijkheden om goede zorg te kunnen blijven bieden.
Voorbeelden:
-Telefonischconsult en met beeldbellen via FaceTalk (veilig en AVG proof). -Stuur een instructievideo (zelf gemaakt of bestaand) -Geeft jouw instructie of middelen mee aan een zorgverlener die noodzakelijk persoonlijk
contact heeft.
-E-consult. -Groepsbehandelingen / contact met groepen via Zoom.
-Patiëntenportaal zoals MGN en Engage.
Heb je een ander goed initiatief? Plaats het hier via denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl
Coronatest voor zorgmedewerkers in Haaksbergen door huisarts


Zo zorgen wij samen voor….
het bestrijden van corona en het beschikbaar houden van de eerstelijnszorg.

Waarom

De continuïteit van zorg komt in het geding als zorgmedewerkers met bovenste luchtwegklachten een aantal dagen niet kunnen werken omdat corona moet worden uitgesloten.

Een coronatest via de GGD neemt (op dit moment) 4-5 dagen in beslag, een coronatest aangevraagd door de huisarts kan binnen 24 uur uitsluitsel geven.

HOE

Het EZH netwerk worden aangewend om corona bij zorgmedewerkers werkzaam in Haaksbergen zo snel mogelijk uit te sluiten.

De vertegenwoordiger van de huisartsen in de RvD heeft de huisartsengroep gevraagd mee te denken over een oplossing.
Naar aanleiding daarvan heeft één huisarts zich beschikbaar gesteld om (indien nodig) coronatesten uit te voeren bij EZH zorgverleners.

WAT

Voor wie beschikbaar

Alle zorgmedewerkers werkzaam in Haaksbergen aangesloten bij de EZH, dus ook zorgmedewerkers in dienst van EZH deelnemers.

Zorgmedewerkers met bovenste luchtwegklachten die thuis moeten blijven totdat corona is uitgesloten.
Een coronatest via de GGD vertraagt de inzetbaarheid van de zorgmedewerker.

Aanmelden
De zorgmedewerker (of diens werkgever) meldt zich bij Joris van Grafhorst via de Zorgdomein overleg app. Voer hierbij het BSN nummer van de medewerker en het telefoonnummer in waarop de medewerker te bereiken is.

Afspraak
De zorgmedewerker wordt door de huisarts gebeld voor een afspraak voor afname van de coronatest. De afspraak wordt gemaakt voor 8:00 uur of na 17 uur.

Vervolg
De zorgmedewerker wordt door de huisartsenpraktijk van Grafhorst gebeld over de testuitslag.

Capaciteit
We volgen bovenstaande procedure zolang dit haalbaar blijft. Overschrijdt de vraag de capaciteit dan bekijken we nieuwe of aanvullende mogelijkheden.

Wij zorgen samen!