top of page

CVRM

Waarom?
Het zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is erop gericht om het risico op een hart- en vaatziekte te verlagen. Het zorgprogramma is voor alle patiënten die een hart- en vaatziekte hebben of hebben gehad. Daarnaast kunnen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten deelnemen aan het zorgprogramma, zoals patiënt bekend is met een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, erfelijke aanleg of een ongezonde leefstijl.
De uitgangspunten zijn: toegankelijkheid van de zorg voor alle CVRM patiënten van de huisartsen in Haaksbergen, optimale persoonlijke zorg op maat afgestemd in overleg met de patiënt.

Hoe?
De praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) speelt een centrale rol in kader van CVRM. Er is sprake van integrale zorg: daar waar van toepassing multidisciplinair en in de keten afgestemd. Cardiovasculair risicomanagement is de identificatie, diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico op eerste of nieuwe manifestaties van hart- en vaatziekten. Het zorgprogramma richt zich niet op de opsporing of screening van risicofactoren in de algemene bevolking.

Wat?
CVRM is;
1) het systematisch opsporen van patiënten met een verhoogd risico,
2) het behandelen van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten,
3) inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico op eerste of nieuwe manifestaties van hart- en vaatziekten.

bottom of page