top of page

Hartfalen

Waarom?
● Samen zorg leveren heeft een toegevoegde waarde voor de patiënt
● Gestructureerde follow-up leidt tot langere overleving met minder symptomen dan standaardzorg
● De EZH wil bijdragen aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats

Hoe?
● De zorg wordt optimaal en persoonsgericht geleverd
● De zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk
● De huisartsenpraktijk is het aanspreekpunt voor de patiënt
● De zorg wordt in nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken disciplines in de eerste lijn én de tweede lijn geleverd

Betrokken zorgverleners bij de uitvoering van dit programma zijn: huisarts, cardioloog, POH-S en GGZ, diëtist, fysiotherapeut en AMW

Wat?
● Huisarts stelt de diagnose en informeert de patiënt over de diagnose
● Patiënt wordt verwezen naar de tweede lijn voor nadere diagnostiek
● Cardioloog doet onderzoek naar de oorzaak van hartfalen en verwijst zo mogelijk de patiënt terug
● Huisarts stelt de behandeling in
● Zodra de patiënt stabiel is start de controle fase door de POH. De controle bestaat uit de volgende peilers:
1. Aandacht voor klachten en lichamelijk onderzoek
2. Voorlichting en leefstijlinterventies
3. Aanvullende diagnostiek
4. Ondersteuning bij zelfmanagement

Op indicatie wordt verwezen naar:
POH GGZ/ AMW
● SMR ondersteuning
● Diëtiek
● Beweegprogramma

bottom of page