top of page

Meer oog voor kansen

Waarom?
● Samen zorg leveren heeft een toegevoegde waarde voor de patiënt
● Haaksbergen heeft de pilot "Oog voor kansen" uitgevoerd waarbij de inzet van de optometrist in de eerste lijn plaatsvond. Dit resulteerde in goede zorg, hoge patiënttevredenheid, hoge tevredenheid van de huisartsen. Deelname aan "Meer oog voor kansen" is een logisch vervolg hierop
● Inzet van de optometrist in de eerste lijn draagt bij aan duurzame oogzorg

Hoe?
● De huisartsen en optometrist van de EZH voeren het regionale zorgprogramma "Meer oog voor kansen" uit
● Binnen de EZH wordt samengewerkt en verwezen naar de gespecialiseerde huisarts met oogheelkundige bekwaamheid
● Er is aandacht voor scholing en feedback over voorschrijfgedrag
De betrokken zorgverleners voor uitvoering van dit programma zijn: huisarts, optometrist en apotheker

Wat?
● Patiënten met geselecteerde aandoeningen worden voor diagnostiek verwezen naar de optometrist of de huisarts met oogheelkundige bekwaanheid i.p.v. naar de oogarts
● Deze onderzoekt de patiënt en geeft voorlichting en uitleg
● Indien geïndiceerd wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar de oogarts
● Huisartsen en apothekers hebben jaarlijks scholing en FTO op het gebied van oogheelkunde

bottom of page