top of page

Voortgang

Deze pagina wordt gebruik om inzicht te geven in de stand van zaken en voortgang te rapporteren over zorgprogramma’s en projecten aan de verschillende organen van de EZH (Raad van Bestuur, de Raad van Deelnemers, de Raad van Toezicht) en Menzis (verkorte versie).

Het volledige document download je hier.

Gezond leven

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
GLI groep starten (min.2x per jaar)
Gebruiken in Leefstijlroer voor kinderen en Leefstijlroer volwassenen
Bevorderen Gezond Leven specifieke doelgroep zoals ouderen (valpreventie), kinderen (eerst 1000 dagen en leefstijl voor jeugd)
Aandacht geven aan thema Gezond Leven op (sociale) media en EZH-bijeenkomsten
Toeleiden naar preventieve activiteiten in sociaal domein
Welzijn op recept inrichten in elk HOED

Passend zorgaanbod

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
WOR in alle HOED implementeren
Startnotitie schrijven 'Samen Beslissen'
Werkgroep passende zorg/ samen beslissen initiëren
Digitale middelen voor verwijzen, communicatie beschikbaar stellen/ Viplive implementeren
Training samen beslissen beschikbaar stellen voor leden EZH

Geïntegreerd zorgaanbod

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Overleg met kernzorgverleners in de lokale GGZ
Definiëren van aanspreekpunten en coördinatoren bij zorg-intensieve zorgsituaties
Nieuwe innovaties beschrijven en implementeren
Indicatoren en herhalen populatie onderzoek
Toekomstbestendige beschrijving van inrichting van de zorgprogramma’s

Voortgang per zorgprogramma

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Zorgpad Artrose
Zorgpad GLI
Netwerk Kinderen Haaksbergen
Zorgpad Ouderenzorg en Valpreventie
Zorgpad Wondzorg
Zorgpad Incontinentie
Zorgpad Oncologie nazorgtraject
Zorgpad Wandelprogramma
Zorgpad PDS
Zorgpad Verslavingszorg
Heel Haaksbergen stopt
Zorgprogramma Chronische Zorg (DM, COPD,HF,CVRM)
Zorgpad nazorg Covid
Zorgpad Chronisch Pijn

Blijvend organiseren van een goed draaiend netwerk

Activiteiten
Actie afgerond, resultaat behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Inzichtelijk en informatie status zorgprogramma’s en activiteiten op website
Alle disciplines zijn vertegenwoordigd geweest op de bijeenkomsten.
In 2024 is er een ruimte op een zichtbare locatie gevonden een ingericht
Zoekuwzorg is up to date ZUZ is volledig en actueel
Contact en elkaar goed kunnen vinden rond de zorg voor een bewoner van Haaksbergen
Bestuurlijk samenwerken en afspraken maken over gezamenlijk doel en actie met gemeente haaksbergen
Linken met inhoudelijke netweken in de regio
Samenwerking met sociaal domein door betrokkenheid in relevante zorgprogramma's en RvA
Zoekuwzorg is up-to-date; volledig en actueel.
Schakelpunt per zorgprogramma om tijdig te verwijzen
Aandacht voor zorgcapaciteit
bottom of page