top of page

Voortgang

Deze pagina wordt gebruik om inzicht te geven in de stand van zaken en voortgang te rapporteren over zorgprogramma’s en projecten aan de verschillende organen van de EZH (Raad van Bestuur, de Raad van Deelnemers, de Raad van Toezicht) en Menzis (verkorte versie).

Het volledige document download je hier.

Persoonsgerichte zorg

Activiteiten
Actie afgerond, resultaat behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Eigen regie en zelfmanagement in de Huisartsenpraktijk
Informatie ter inspiratie
Communicatiemiddelen ter ondersteuning
Welzijn op recept
Samenwerking
Deskundigheidsbevordering

Netwerksamenwerking

Activiteiten
Actie afgerond, resultaat behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Inzet SO in de eerste lijn
Verwijzen patiënten tijdig naar het juiste zorgprogramma

Continue verbeteren van zorgprogramma's

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Programmagroep bijeenkomsten
Indicatoren

Voortgang per zorgprogramma

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Zorgpad Artrose
Zorgpad GLI
Zorgpad Cool2Bfit
Zorgpad Ouderenzorg en Valpreventie
Zorgpad Wondzorg
Zorgpad Incontinentie
Zorgpad Oncologie nazorgtraject
Zorgpad Wandelprogramma
Zorgpad PDS
Zorgpad Verslavingszorg
Heel Haaksbergen stopt
Zorgprogramma Chronische Zorg (DM, COPD,HF,CVRM)

Innovatie/kansen en mogelijkheden

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Uitwerken van nieuwe ideeën met multidisciplinaire aanpak
Een proactieve opstelling om ontwikkelingen die er zijn te volgen op gebied van (zorg)technologie om de eigen regie van patiënten te ondersteunen

Kwaliteit en monitoring

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat

Verbinden gezondheid en welzijn
(deels inpassen bij persoonsgerichte zorg)

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Valpreventie
Preventie
Beleidsmatige samenwerking
Bestuurlijk

Samenwerking binnen de netwerk EZH

Activiteiten
Actie afgerond, activiteit behaald
Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald
Belemmering in te verwachten resultaat
Bestuurswissel
Afstemming beleid en uitvoering
Actualisatie statuten
Dagelijks bestuur
Betrokkenheid deelnemers
Informatie leden
bottom of page