top of page

Ons netwerk van lokale zorgverleners stimuleert elkaar tot het verlenen van goede zorg, verbetering en innovatie. We kennen elkaars expertise en weten elkaar goed te vinden. Zo verlenen wij samen de beste zorg voor de inwoners van Haaksbergen. Op deze pagina vind je alle inhoudelijk informatie die relevant is voor jou als zorgverlener.

Zorgprogramma's

Onze zorgprogramma’s brengen de zorgprocessen en de betrokken zorgverleners per doelgroep en aandoening in kaart. Elk programma heeft een coördinator; het aanspreekpunt bij vragen of veranderingen.

 

Binnen de EZH ontvangt de patiënt tijdige en dichtbij de juiste zorg op de juiste plek door de best passende zorgprofessional doordat optimaal gebruik wordt gemaakt van het zorgaanbod in het netwerk. Zo zorgen we samen voor goed geïnformeerde professionals en de inwoners van Haaksbergen.

P2040590-b.jpg
P2040525-bewerkt.jpg

Jaarplan en voortgang

Bekijk het jaarplan voor 202 waarin een activiteitenplan met begroting wordt beschreven. Met als belangrijkste onderdelen: gezondleven, passend geïntegreerd zorgaanbod en communicatie in netwerk, persoonsgerichte zorg, blijvend organiseren van goed draaiend netwerk. Daarnaast vind je hier de stand van zaken en voortgang over zorgprogramma’s en projecten aan verschillende organen van de EZH en Menzis.

Informatie dashboard

Het dashboard geeft inzicht in de populatie en de uitvoering van de zorgprogramma's. Wij volgen de gezondheidsstatus van de inwoners van Haaksbergen en de effecten van de samenwerking en zorg. Hierdoor kunnen wij onze zorg verbeteren en bekijken of we de goede dingen doen.

P2040658-b.jpg
bottom of page