top of page

Incontinentiezorg

Waarom?
● Samen zorg leveren heeft een toegevoegde waarde voor de patiënt
● Doordat rondom incontinentie een taboe heerst zoeken veel patiënten laat of geen hulp
● Begeleiding door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut leidt tot vermindering van incontinentie, een afname van gebruik van incontinentiemateriaal en een toegenomen patiënttevredenheid

Hoe?
● Huisarts of geregistreerd bekkenfysiotherapeut is het aanspreekpunt voor deze zorg
● Alle EZH zorgverleners zijn alert op het opsporen van patiënten met incontinentie
● Algemeen publiek en specifieke groepen worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot zorg bij incontinentie
● Er wordt eenduidig en persoonsgericht geadviseerd over incontinentiemateriaal
De betrokken zorgverleners voor de uitvoering van dit programma zijn: bekkenfysiotherapeut, apotheker en huisarts

Wat?
● Aandacht voor incontinentie wordt zichtbaar gemaakt via informatiemateriaal in alle spreekkamers van de EZH deelnemers
● Bij vermoeden op incontinentie maakt de EZH zorgverlener het probleem bespreekbaar en wijst de patiënt de juiste weg
● De patiënt wordt eenduidig geïnformeerd, ondersteund door de flyer
● De behandeling wordt gegeven door een geregistreerd bekkentherapeut en wordt ondersteund door gebruik van E-Health (www.baasoverjeblaas.nl)
● De apotheek is de spil in advisering over en verstrekking van incontinentiemateriaal

bottom of page