top of page

Oncologische zorg

Waarom?
Er is een toename van het aantal oncologie patiënten en een toename van de levensverwachting van deze groep patiënten. Diagnose met kanker verandert de verwachtingen van de patiënt richting zijn huisarts; deze zijn hoog en vaak onbesproken. Patiënt voelt zich niet altijd in staat initiatief en regie te nemen in de verwachtingen. Men hoopt en/of verwacht initiatief van hun huisarts. Er is behoefte aan een goed overzicht van mogelijkheden tot hulp en ondersteuning, als fysiotherapie, thuiszorg, psychische ondersteuning, hulpmiddelen. Indien een patiënt in remissie is, wordt begeleiding zeer gewenst en vaak gemist. Men moet zichzelf opnieuw uitvinden en richting aan het leven geven, met alle gevolgen die de ziekten met zich heeft meegebracht. Men wenst voor het initiatief voor dit gesprek een actieve rol van de huisarts.

Hoe?
● Samen zorg leveren heeft een toegevoegde waarde voor de patiënt
● De eerste lijn kan veel betekenen in de begeleiding en behandeling van deze klachten

Wat?
● Een gestructureerde werkwijze van de huisartsen met een gespreksondersteuning en gespreksmodellen voor huisartsen en in wachtkamer.
● Folder
● Sociale kaart van de mogelijkheden in Haaksbergen
● Samenwerking met beide Haaksbergse inloophuizen
● Voorlichting en advies over oncologie en preventie bij oncologie

bottom of page